Rešice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejnoprávní smlouvy

  •  Dle zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle § 10d odst. 2 tohoto zákona zveřejní poskytovatel, kterým je svazek obcí, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

  • Podle informací MF ČR lze místo smluv zveřejnit pouze odkaz na webové stránky poskytovatele, kde jsou smlouvy uloženy.

 

Zodpovídá: Správce Webu