Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:

starostka obce:          Jílková Petra

místostarosta obce:    Vorel Jiří

členi zastupitelstva: Ing. Pošvař Josef
                                Ing. Čurdová Anna
                                Makeš Jan
                                Slámová Zdeňka
                                Mgr.Karlíková Lenka
                                Ing. Šumpela Bohuslav
                                Ing. Řezanina Jan                             

                             

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích

Finanční výbor ve složení:

  • Ing.Čurdová Anna         - předsedkyně výboru
  • Vévodová Andrea          - člen výboru
  • Mgr.Karlíková Lenka      - člen výboru

 

Kontrolní výbor ve složení:

  • Ing. Šumpela Bohuslav  - předseda výboru
  • Makeš Jan                   - člen výboru
  • Ing. Pošvař Josef         - člen výboru

 

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce pí Petry Jílkové, které jsou podřízeni:

  • Herzánová Renata - administrativní pracovnice