Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

 

OZNÁMENÍ
posuzování vlivů na životní prostředí – informace o dokumentaci vlivů záměru

 

„Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“  na životní prostředí

 

       (Obec Rešice) jako dotčený územní samosprávný celek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje, že do dokumentace vlivů záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ na životní prostředí  zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu je možné nahlížet

 

  1. V listinné podobě na Obecním úřadě Rešice, Rešice 97 v úředních hodinách

 

  1. V elektronické podobě v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP469.

 

      Podle § 8 odst. 3 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky  zaslat písemné vyjádření k dokumentaci na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčených krajů.

 

 

         V Rešicích dne 20.11.2017

 

 

                                                                                                   

                                                                 Petra Jílková

                                                            starostka obce Rešice

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne. 20.11.2017

Sňato z úřední desky dne:         20.12.2017     

Vyvěšeno: 20. 11. 2017

Datum sejmutí: 20. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět