Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

    REŠICKÝ ZPRAVODAJ

 

  • Zastupitelé obce  schválili dne 24. 11. 2014, Usnesením č.2/2014 zřízení Rešického zpravodaje.
  • Rešický zpravodaj bude vydáván v tištěné podobě, bude vydáván čtvrtletně na náklady obecního úřadu a distribuován do každé domácnosti po jednom výtisku.
  • Vedením Rešického zpravodaje byla schválena paní Mgr. Lenka Karlíková.
  • Na 6. zasedání OZ dne 16.3.2015, Usnesením č.6/2015 byla schválena redakční rada ve složení: Mgr. Lenka Karlíková, Petra Jílková, Zdeňka Slámová, Hana Pasulková, Ing. Anna Čurdová, Ing. Josef Pošvař
  • Příspěvky, náměty a dotazy zasílejte na adresu: resickyzpravodaj@seznam.cz